آمادگی جزیره كیش برای برگزاری رقابت های فوتبال ساحلی در سطوح مختلف

آمادگی جزیره كیش برای برگزاری رقابت های فوتبال ساحلی در سطوح مختلف
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش گفت : كیش با میزبانی شایسته در تورجهانی والیبال ساحلی توانمندی ها و ظرفیت های خود را به خوبی به نمایش گذاشت .

آمادگی جزیره كیش برای برگزاری رقابت های فوتبال ساحلی در سطوح مختلف

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش گفت : كیش با میزبانی شایسته در تورجهانی والیبال ساحلی توانمندی ها و ظرفیت های خود را به خوبی به نمایش گذاشت .
آمادگی جزیره كیش برای برگزاری رقابت های فوتبال ساحلی در سطوح مختلف

بک لینک رنک 8

Comments are closed.