آقای منصوریان! کمتر حرف بزن!

آقای منصوریان! کمتر حرف بزن!
رضا عنایتی مهاجم سابق استقلال و بازیکن فعلی تیم صبای قم، حرف‌های جالبی در رابطه با درگیری فیزیکی‌اش با مربی صبا، ساکت الهامی می‌زند.

آقای منصوریان! کمتر حرف بزن!

رضا عنایتی مهاجم سابق استقلال و بازیکن فعلی تیم صبای قم، حرف‌های جالبی در رابطه با درگیری فیزیکی‌اش با مربی صبا، ساکت الهامی می‌زند.
آقای منصوریان! کمتر حرف بزن!

اتوبیوگرافی

Comments are closed.