آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی

آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی
پیش‌ فروش بلیت‌ نمایش‌های شرکت کننده در بخش صحنه‌ای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک آغاز شد.

آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی

پیش‌ فروش بلیت‌ نمایش‌های شرکت کننده در بخش صحنه‌ای شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک آغاز شد.
آغاز پیش فروش بلیت جشنواره تئاتر عروسکی

پامنا موبایل لپ تاپ

Comments are closed.