آغاز پرداخت وجه 50 میلیون تومانی سپرده گذاران تعاونی میزان از اول شهریور

آغاز پرداخت وجه 50 میلیون تومانی سپرده گذاران تعاونی میزان از اول شهریور
​بانك صادرات ايران به مناسبت ميلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت پرداخت وجوه سپرده گذاران تا سقف ٥٠٠ ميليون ريال را از ابتداي شهريور ماه آغاز خواهد كرد.

آغاز پرداخت وجه 50 میلیون تومانی سپرده گذاران تعاونی میزان از اول شهریور

​بانك صادرات ايران به مناسبت ميلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت پرداخت وجوه سپرده گذاران تا سقف ٥٠٠ ميليون ريال را از ابتداي شهريور ماه آغاز خواهد كرد.
آغاز پرداخت وجه 50 میلیون تومانی سپرده گذاران تعاونی میزان از اول شهریور

استخدام

Comments are closed.