آسیب‌شناسی انتخاباتی اصلاحات پس از دور دوم انجام شود/الگوی 92 در 96دنبال شود

منتخب اول مردم تهران برای مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در دور دوم انتخابات در بد بینانه‌ترین شرایط ما باید 40 کرسی دیگر به دست آوریم.

دانلود سریال

استخدام ایران

Comments are closed.