آخرین وضعیت 2906 طرح نیمه‌تمام از زبان مشاور وزیر راه و شهرسازی/ علت عقب‌ماندگی حوزه حمل‌ونقل چیست؟

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است که «سطح پروژه‌ها را در دولت قبل پایین آوردند تا تعداد را زیاد کنند. ولی در پروژه‌های ملی مثل راه‌ها و راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، تجهیز ناوگان و… عقب هستیم.»

world press news

فستیوال فیلم

Comments are closed.