آخرین وضعیت سه مصدوم اصلی استقلال

آخرین وضعیت سه مصدوم اصلی استقلال
معاونت پزشکی باشگاه استقلال گفت: رابسون دچار مصدومیت مختصری بود که به همین دلیل مشغول فیزیوتراپی است.

آخرین وضعیت سه مصدوم اصلی استقلال

معاونت پزشکی باشگاه استقلال گفت: رابسون دچار مصدومیت مختصری بود که به همین دلیل مشغول فیزیوتراپی است.
آخرین وضعیت سه مصدوم اصلی استقلال

دانلود shareit

Comments are closed.