آخرین عضو باند سرقت مسلحانه در سرپل ذهاب دستگیر شد

آخرین عضو باند سرقت مسلحانه در سرپل ذهاب دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: چهارمین و آخرین نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه در سرپل ذهاب، ساعتی پیش در یک عملیات مشترک در تهران دستگیر شد.

آخرین عضو باند سرقت مسلحانه در سرپل ذهاب دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: چهارمین و آخرین نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه در سرپل ذهاب، ساعتی پیش در یک عملیات مشترک در تهران دستگیر شد.
آخرین عضو باند سرقت مسلحانه در سرپل ذهاب دستگیر شد

دانلود ها پلاس

Comments are closed.