آخرین سکانس «سلام بمبئی» در تهران

آخرین سکانس «سلام بمبئی» در تهران
به گفته قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی»، فیلمبرداری این فیلم روز گذشته دوشنبه ۲۳ فروردین ماه در تهران به پایان رسید.

آخرین سکانس «سلام بمبئی» در تهران

به گفته قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی»، فیلمبرداری این فیلم روز گذشته دوشنبه ۲۳ فروردین ماه در تهران به پایان رسید.
آخرین سکانس «سلام بمبئی» در تهران

بک لینک رنک 4

car

Comments are closed.