آخرین اخبار از تغییر قیمت بنزین

آخرین اخبار از تغییر قیمت بنزین
معاون وزير نفت از احتمال اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي عرضه بنزين دونرخي تا مهرماه امسال خبر داد و گفت: برنامه‌اي براي افزايش دوباره قيمت بنزين در دولت وجود ندارد.

آخرین اخبار از تغییر قیمت بنزین

معاون وزير نفت از احتمال اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي عرضه بنزين دونرخي تا مهرماه امسال خبر داد و گفت: برنامه‌اي براي افزايش دوباره قيمت بنزين در دولت وجود ندارد.
آخرین اخبار از تغییر قیمت بنزین

فروش بک لینک

بازی

Comments are closed.