آتش سوزی در نزدیکی تمرین پرسپولیس و شعار علیه تتلو

آتش سوزی در نزدیکی تمرین پرسپولیس و شعار علیه تتلو
هافبک تیم پرسپولیس به شدت از سوی هواداران تشویق شد.

آتش سوزی در نزدیکی تمرین پرسپولیس و شعار علیه تتلو

هافبک تیم پرسپولیس به شدت از سوی هواداران تشویق شد.
آتش سوزی در نزدیکی تمرین پرسپولیس و شعار علیه تتلو

ابزار رسانه

Comments are closed.