آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در امارات

آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در امارات
پلیس امارات از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی خبر داد که سومین حادثه از این نوع در 14 ماه اخیر است.

آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در امارات

پلیس امارات از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی خبر داد که سومین حادثه از این نوع در 14 ماه اخیر است.
آتش‌سوزی بزرگ در یک برج مسکونی در امارات

سپهر نیوز

قرآن

Comments are closed.