آب پاکی سرپرست پرسپولیس روی دست رامین رضاییان

آب پاکی سرپرست پرسپولیس روی دست رامین رضاییان
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد که اختلاف سرپرست این باشگاه با سرمربی کروات سرخپوشان در خصوص بازگشت رامین رضاییان به این تیم شایعه است.

آب پاکی سرپرست پرسپولیس روی دست رامین رضاییان

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد که اختلاف سرپرست این باشگاه با سرمربی کروات سرخپوشان در خصوص بازگشت رامین رضاییان به این تیم شایعه است.
آب پاکی سرپرست پرسپولیس روی دست رامین رضاییان

ابزار رسانه

Comments are closed.