مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!

کلایو پالمر یک رویای غرق نشدنی دارد: تایتانیک دو که در سال ۲۰۱۸ سفرش را آغاز خواهد کرد. این تاجر استرالیایی برنامه ریزی پروژه تایتانیک دو را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد اما راه اندازی اولیه پروژه به تعویق افتاد.
برترین ها: کلایو پالمر یک رویای غرق نشدنی دارد: تایتانیک دو که در سال ۲۰۱۸ سفرش را آغاز خواهد کرد. این تاجر استرالیایی برنامه ریزی پروژه تایتانیک دو را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد اما راه اندازی اولیه پروژه به تعویق افتاد. اکنون، ۱۰۶ سال پس از پایان نابهنگام تایتانیک اصلی، تایتانیک دو قرار است سفر خود را از جیانگ سو در شرق چین به سمت دبی آغاز کند.

البته تایتانیک جدید دارای روش های مدرن تخلیه، کنترل ماهواره ای، سیستم های رادار و ناوبری دیجیتال و همه چیزهایی است که از یک کشتی قرن بیست و یکمی انتظار می رود. به طور مثال، تایتانیک دو گنجایش ۲۷۰۰ قایق نجات برای ۲۴۳۵ خدمه خود دارد در حالیکه تایتانیک اصلی ۱۱۷۸ قایق برای ۲۲۲۳ مسافر خود داشت.

مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!
مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی!

نوشته مقایسه تایتانیک دو با تایتانیک اصلی! اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.

اخبار دنیای دیجیتال

اخبار کارگران

Comments are closed.