شمار قربانیان انفجار در لاهور پاکستان به 70 نفر رسید/ سه روز عزای عمومی

شمار قربانیان انفجار در لاهور پاکستان به 70 نفر رسید/ سه روز عزای عمومی
شمار قربانیان انفجار تروریستی غروب یکشنبه به وقت محلی در پارک ‘ گلشن اقبال’ در قلب شهر لاهور پاکستان، تا کنون دست کم به 70 نفر رسیده و حدود 300 نفر هم مجروح شده اند.

شمار قربانیان انفجار در لاهور پاکستان به 70 نفر رسید/ سه روز عزای عمومی

شمار قربانیان انفجار تروریستی غروب یکشنبه به وقت محلی در پارک ‘ گلشن اقبال’ در قلب شهر لاهور پاکستان، تا کنون دست کم به 70 نفر رسیده و حدود 300 نفر هم مجروح شده اند.
شمار قربانیان انفجار در لاهور پاکستان به 70 نفر رسید/ سه روز عزای عمومی

موسیقی روز

مدرسه

Comments are closed.