راه‌سازی در میان بهترین جنگل‌های مازندران!

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: در بهترین جنگل‌های استان، از هفت تن شیرگاه تا زیراب راه سازی می شود.

cars

آگهی استخدام

Comments are closed.