عضو هيات مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي از افزايش قيمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قيمت اين كالا در مراكز خرده فروشي به 14 هزار تومان رسيده و به نرخ منطقي نزديك شده است. برومند چهارآئين به مهر گفت: قيمت مرغ زنده به 7900 تومان و مرغ آماده طبخ براي مصرف […]

Read more