دست در دست توليد

دكتر علي عسكري در نشست كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس بر حمايت كامل رسانه ملي از توليد كنندگان تاكيد كرد رئيس رسانه ملي در نشست مشترك جمعي از مديران صداوسيما با اعضاي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي با اعلام آمادگي رسانه ملي براي حمايت همه جانبه از رونق توليد، […]

Read more