سی ان ان:‌ تاریخ ثبت می‌کند که ترامپ خاورمیانه را از دست داد شبکه خبری سی ان ان با اشاره به انتقام موشکی ایران از آمریکا تاکید کرد:‌ تاریخ ثبت می‌کند که ترامپ خاورمیانه را از دست داد. شبکه خبری سی ان ان با اشاره به انتقام موشکی ایران از آمریکا نوشته است: تاریخ ثبت […]

Read more