«تابستانه كتاب98» از راه رسيد

    طرح «تابستانه كتاب98» از امروز در شهر تهران آغاز مي شود. به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، طرح تابستانه كتاب98 با شعار «كتاب، همنشين دلنشين» به مدت هشت روز در شهر تهران اجرا مي شود. تاكنون ثبت نام 653 كتابفروشي از 31 استان كشور در اين طرح تاييد شده است كه از […]

Read more