بررسي راهكارهاي ارزان شدن فوري مسكن در «360 درجه»

  بازار مسكن اين روزها وضعيت خوبي ندارد. قيمت ملك و اجاره بها روز به روز بالاتر مي رود و خانه دار شدن ناممكن تر از گذشته شده است. با نگاهي به بنگاه هاي معاملات ملكي در ماه هاي اخير به راحتي مي توان فهميد كه اكثر مردم در تهيه يكي از اصلي ترين نيازهاي […]

Read more